loading

Sách, tuyển tập

Đức phật và nàng - Hoa sen xanh : tiểu thuyết. T.1 / Chương Xuân Di ; Lương Hiền dịch

Tác giả : Chương Xuân Di ; Lương Hiền dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 543 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.1352

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2176/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top