loading

Sách, tuyển tập

Tú Xương - Nhà thơ trào phúng xuất sắc, một bậc "thần thơ, thánh chữ" / Thảo Nguyên tuyển chọn

Tác giả : Thảo Nguyên tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 351 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Nhà thơ trào phúng Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Tiểu sử. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2067/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2068/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top