loading

Sách, tuyển tập

20 truyện ngắn đặc sắc về Hà Nội / Tạ Duy Anh ... [và nh.ng. khác] ; Nguyễn Thái Anh tuyển chọn

Tác giả : Tạ Duy Anh ... [và nh.ng. khác] ; Nguyễn Thái Anh tuyển chọn

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 319 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Hà Nội (Việt Nam) -- Giai thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21329
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top