loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tổng hợp các dẫn chất 3-salicylamidothiazolidin và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm / Phạm Thị Tố Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Phương, Phạm Khánh Phong Lan

Tác giả : Phạm Thị Tố Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Phương, Phạm Khánh Phong Lan

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [11],164,[167] tờ : minh họa màu ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 615.19

Chủ đề : 1. Công nghiệp dược. 2. Luận văn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Thuốc -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20937
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20938 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top