loading

Luận án, luận văn

Compact-disc microfluidic methods for characterization of therapeutic antibodies : analysis of post-translational modifications / Tran Thi Thuy

Tác giả : Tran Thi Thuy

Nhà xuất bản : Stockholm University

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Stockholm, Sweden

Mô tả vật lý : 63, [54] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 610.28

Chủ đề : 1. Kháng thể -- Ứng dụng điều trị. 2. Luận án -- Thụy Điển. 3. Microfluidics. 4. Post translational modifications.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20922
Phục vụ đọc tại chỗ
Top