loading

Luận án, luận văn

Recherche de manifestations de dimensions supplémentaires dans le canal diphoton avec l'expérience ATLAS au LHC / Le Bao Tran

Tác giả : Le Bao Tran

Nhà xuất bản : Université de Grenoble

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : viii, 121 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 539.7217

Chủ đề : 1. Luận án -- Pháp. 2. Lý thuyết vận hành photon. 3. Quang phổ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20910
Phục vụ đọc tại chỗ
Top