loading

Luận án, luận văn

Interferometric studies on the elastic strain and its relaxation process induced by photo-cross-link reaction in polymeric systems : a dissertation / Dan Thuy Van Pham

Tác giả : Dan Thuy Van Pham

Nhà xuất bản : Kyoto Institute of Technology

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Kyoto, Japan

Mô tả vật lý : xii, 110 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 535.470287

Chủ đề : 1. Biến dạng (Cơ học) -- Nghiên cứu. 2. Giao thoa -- Nghiên cứu. 3. Luận án -- Nhật Bản. 4. Polymers -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20927
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top