loading

Sách, tuyển tập

Công bằng sức khỏe ở Việt Nam : góc nhìn xã hội dân sự

Nhà xuất bản : Lao động

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 106 tr. : minh họa ; 26 cm

Số phân loại : 362.109597

Chủ đề : 1. Chăm sóc sức khỏe ban đầu -- Việt Nam. 2. Dịch vụ sức khỏe cộng đồng -- Việt Nam. 3. Quản lý dịch vụ sức khỏe -- Việt Nam. 4. Sức khỏe cộng đồng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 5153
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top