loading

Sách, tuyển tập

Tìm công việc ưng ý đánh thức tiềm năng bản thân / Đỗ Thanh Năm

Tác giả : Đỗ Thanh Năm

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 287 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 24 cm

Số phân loại : 331.12

Chủ đề : 1. Nhân viên -- Huấn luyện. 2. Việc làm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21075
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top