loading

Bài trích

Phủ Lạng Thương

"Đánh thức" một di sản quý // Giáo dục & thời đại. - 1-5-2013. - Tr.32

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hàng thế kỷ nay, tại làng Hậu xã Chung Sơn (Phủ Yên Thế xưa), nay là thôn Hậu - xã Liên Chung( huyện Tân Yên - Bắc Giang) từng là cái nôi của làn điệu hát ví - hát ống rất nổi tiếng làm nức lòng du khách.

Top