loading

Sách, tuyển tập

Cái đẹp trong thơ kháng chiến Việt Nam 1945-1975 / Vũ Duy Thông

Tác giả : Vũ Duy Thông

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 683 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- 1945-1975. 2. Thơ cách mạng Việt Nam -- Thẩm mỹ học. 3. Thơ cách mạng Việt Nam--Lịch sử và phê bình--1945-1975. 4. Văn học Việt Nam -- 1945-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21259
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top