loading

Sách, tuyển tập

"Đường lưỡi bò" - một yêu sách phi lý = ''Cow-tongue line'' - an irrational claim

Nhà xuất bản : Tri thức

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 332 tr. : bản đồ (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 320.1509597

Chủ đề : 1. Biển Đông -- Biên giới. 2. Chủ quyền -- Việt Nam. 3. Lãnh hải -- Việt Nam. 4. Quần đảo Hoàng Sa -- Việt Nam. 5. Quần đảo Trường Sa -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1839/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 256/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top