loading

Sách, tuyển tập

Sam Walton - Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ / John Huey ; Ngô Phương Hạnh ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : John Huey ; Ngô Phương Hạnh ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 467 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 381.149092

Chủ đề : 1. Cửa hàng bán giảm giá (Bán lẻ) -- Hoa Kỳ -- Lịch sử. 2. Doanh nhân -- Hoa Kỳ -- Tiểu sử. 3. Triệu phú -- Hoa Kỳ -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1798/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top