loading

Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2002-2005 [tài liệu điện tử] = Non-farm individual business establishments, 2002-2005 results of surveys

Nhà xuất bản : Tổng cục Thống kê

Năm xuất bản : 20-?]

Nơi xuất bản : [Hà Nội

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : màu ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 338.70727

Chủ đề : 1. Công ty tư nhân -- Việt Nam -- Thống kế -- Xuất bản phẩm định kỳ. 2. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Thống kế -- Xuất bản phẩm định kỳ. 3. Khảo sát kinh tế -- Việt Nam -- Thống kế -- Xuất bản phẩm định kỳ. 4. CD-ROM.

Top