loading

Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng [phim đào tạo]. T.4, Vận hành và bảo trì

Nhà xuất bản : k.n.

Năm xuất bản : 20-?]

Nơi xuất bản : [K.đ.

Mô tả vật lý : 1 VCD ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 339.46095971

Chủ đề : 1. Cơ sở hạ tầng (Kinh tế học) -- Bắc Việt Nam. 2. Dự án phát triển kinh tế -- Bắc Việt Nam. 3. Nghèo -- Bắc Việt Nam. 4. Bắc Việt Nam -- Điều kiện kinh tế. 5. CD-ROM.

Top