loading

Sách, tuyển tập

Mười lẻ một đêm : tiểu thuyết / Hồ Anh Thái ; Lê Phương minh họa

Tác giả : Hồ Anh Thái ; Lê Phương minh họa

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 399 tr. ; 20 cm

ISBN : 8934974117636

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 187/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 188/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 189/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top