loading

Sách, tuyển tập

Tờ lịch gỡ mỗi ngày : tạp văn / Ngô Phan Lưu

Tác giả : Ngô Phan Lưu

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 214 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046803713

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Cuộc sống. 2. Tạp văn -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cảm xúc và trải nghiệm về cuộc sống xung quanh, đầy chất nhân văn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1452/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1453/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25745
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top