loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân bệnh động mạch vành đã được can thiệp / Võ Thị Dễ ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Vạn Phước

Tác giả : Võ Thị Dễ ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Vạn Phước

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng, biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 616.123707

Chủ đề : 1. Bệnh tim mạch vành -- Tóm Tắt. 2. Động mạch vành -- Điều trị -- Tóm Tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 4. Tạo hình mạch -- Sử dụng điều trị -- Tóm Tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20874
Phục vụ đọc tại chỗ
Top