loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Võ Đức Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Linh Hiệp

Tác giả : Võ Đức Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Linh Hiệp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 174, vi, xviii tờ : bảng, biểu đồ màu ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.709597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tài chính. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Tín dụng ngân hàng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20893
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20894 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top