loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xây dựng các mô hình toán phục vụ dự báo một số vấn đề môi trường nước / Dương Thị Thúy Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kỳ Phùng, Hồ Bảo Quốc

Tác giả : Dương Thị Thúy Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kỳ Phùng, Hồ Bảo Quốc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 159, [44] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 551.480285

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 2. Mô hình thủy văn. 3. Thuỷ học -- Mô hình toán học. 4. Thuỷ học -- Xử lý dữ liệu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20890
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20891 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top