loading

Luận án, luận văn

Ước lượng kênh truyền mimo dùng thuật toán bán mù cải tiến / Đỗ Đình Thuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Đình Thành

Tác giả : Đỗ Đình Thuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Đình Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxvi, 110, 17 tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.384

Chủ đề : 1. Hệ thống đa anten phát đa anten thu. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 3. Truyền thông phổ rộng. 4. Xử lý tín hiệu -- Kỹ thuật số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20884
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20885 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top