loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Văn hóa giao tiếp trong công sở hành chính (trường hợp thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay) / Lê Thị Trúc Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Thu Hiền

Tác giả : Lê Thị Trúc Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Thu Hiền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 351.597

Chủ đề : 1. Giao tiếp -- Tóm tắt. 2. Hành chính công -- Tóm tắt. 3. Hành vi tổ chức -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 5. Quan hệ giữa cá nhân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20880
Phục vụ đọc tại chỗ
Top