loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Бизнес-презентация как жанр делового общения / Нгуен Тхи Зань ; Научный руководитель : С.Ю.Камышева

Tác giả : Нгуен Тхи Зань ; Научный руководитель : С.Ю.Камышева

Nhà xuất bản : Государственный уневерситет русского языка им.А.С.Пушкина

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Мосва

Mô tả vật lý : 198 tờ : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 302.324

Chủ đề : 1. Giao tiếp bằng lời nói. 2. Luận án -- Nga. 3. Ngôn ngữ nơi công sở.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20846
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20847 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top