loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 / Tô Thiện Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Tuyền

Tác giả : Tô Thiện Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Tuyền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [17], 190, 22 tờ : bảng, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 352.480959791

Chủ đề : 1. Ngân sách -- Việt Nam -- An Giang. 2. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20838
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20839 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top