loading

Sách, tuyển tập

感性的形式 : 閱讀十二位西方理論大師 / 楊小濱

Tác giả : 楊小濱

Nhà xuất bản : 聯京

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : 臺北市

Mô tả vật lý : 151 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9789570840124

Số phân loại : 895.109

Chủ đề : 1. Nhà phê bình -- Tiểu sử. 2. Phê bình -- Lịch sử -- Thế kỷ 20. 3. Văn học hiện đại -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I HV 1080
Phục vụ đọc tại chỗ
Top