loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh / Hoàng Công Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Quý Thao

Tác giả : Hoàng Công Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Quý Thao

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 188 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.0959779

Chủ đề : 1. Chính sách công nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Công nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Lãnh thổ công nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20832
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20833 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top