loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên của các ngân hàng thương mại trong nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam / Trương Quốc Thụ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Ngân

Tác giả : Trương Quốc Thụ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Ngân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [12], [181] tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.1095976

Chủ đề : 1. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam -- Tây Nguyên.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20829
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20830 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top