loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thế Nghĩa

Tác giả : Nguyễn Thị Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thế Nghĩa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6], [307] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 330.1220959779

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa tư bản -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Chủ nghĩa xã hội -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20824
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20825 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top