loading

Sách, tuyển tập

Tài liệu hướng dẫn phương pháp lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hóa lao động và việc làm

Nhà xuất bản : [Bộ Kế hoạch Đầu tư]

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 84 tr. : bảng ; 30 cm

Số phân loại : 331.1209597

Chủ đề : 1. Cung ứng lao động -- Việt Nam. 2. Tạo việc làm -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4966
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top