loading

Luận án, luận văn

Phân lập, xác định đặc điểm của tế bào gốc ung thư vú người Việt Nam và bước đầu ứng dụng điều trị thực nghiệm = Isolation, characterisation of Vietnamese breast cancer stem cells and initial experimental research on breast cancer treatment / Phạm Văn Phúc ; Người hướng dẫn : Trương Đình kiệt, Lê Văn Đông

Tác giả : Phạm Văn Phúc ; Người hướng dẫn : Trương Đình kiệt, Lê Văn Đông

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 21 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 611.0181

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tế bào ung thư -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 3. Vú -- Ung thư -- Điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20783
Phục vụ đọc tại chỗ
Top