loading

Sách, tuyển tập

Vietnam, managing public expenditure for poverty reduction and growth : public expenditure review and integrated fiduciary assessment. : Vol.1 : Cross sectoral issues

Nhà xuất bản : Financial Pub. House

Năm xuất bản : [2005]

Nơi xuất bản : [Hanoi]

Mô tả vật lý : xxvi, 167 tr. : bảng, biểu đồ màu ; 28 cm

Số phân loại : 336.3909597

Chủ đề : 1. Chính sách chi tiêu chính phủ -- Việt Nam. 2. Chính sách tài chính -- Việt Nam. 3. Hành chính công -- Việt Nam. 4. Nghèo -- Chính sách nhà nước -- Việt Nam. 5. Viện trợ kinh tế trong nước -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4898
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top