loading

Sách, tuyển tập

Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức : kết quả khảo sát xã hội học : sách tham khảo / Thanh tra Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (The World Bank)

Tác giả : Thanh tra Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (The World Bank)

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 127 tr. : minh họa màu ; 27 cm

Số phân loại : 364.1323

Chủ đề : 1. Cơ quan lập pháp -- Việt Nam. 2. Điều tra tham nhũng -- Việt Nam. 3. Điều tra xã hội -- -- Việt Nam. 4. Tham nhũng -- Công luận. 5. Tham nhũng -- Khía cạnh xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 20447
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 454/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 455/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4990
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4991
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top