loading

Sách, tuyển tập

愛在臺灣 : 馬偕博士影像紀念輯 / 主編張瓊慧

Tác giả : 主編張瓊慧

Nhà xuất bản : 國立臺灣博物館

Năm xuất bản : 民國90 [2001]

Nơi xuất bản : 臺北市

Mô tả vật lý : 173 tr. : minh họa ; 26 cm

ISBN : 9570299258

Số phân loại : 266.00951249

Chủ đề : 1. Mackay, George Leslie, 1844-1901. 2. Giáo Hội Presbyterian ở Canada -- Truyền giáo. 3. Nhà truyền giáo -- Đài Loan -- Tiểu sử. 4. Truyền giáo -- Đài Loan.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I HV 1039
Phục vụ đọc tại chỗ
Top