loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu can thiệp nội mạch điều trị rò động mạch cảnh xoang hang sau chấn thương / Trần Chí Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Sơn, Võ Văn Nho

Tác giả : Trần Chí Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Sơn, Võ Văn Nho

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 617.413

Chủ đề : 1. Động mạch cảnh -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Xoang hang -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20714
Phục vụ đọc tại chỗ
Top