loading

Luận án, luận văn

Vai trò cộng hưởng từ phổ và cộng hưởng từ khuếch tán trong chẩn đoán u sao bào trước phẫu thuật / Lê Văn Phước ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Hoa

Tác giả : Lê Văn Phước ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Ngọc Hoa

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 616.9948107548

Chủ đề : 1. Cộng hưởng từ khuyếch tán -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Não -- U não -- Cộng hưởng từ phổ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20711
Phục vụ đọc tại chỗ
Top