loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá hiệu quả làm giảm thời gian ra huyết âm đạo của viên thuốc ngừa thai kết hợp sau phá thai nội khoa đối với thai dưới 50 ngày vô kinh / Hoàng Thị Diễm Tuyết ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Duy Tài, Nguyễn Thị Từ Vân

Tác giả : Hoàng Thị Diễm Tuyết ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Duy Tài, Nguyễn Thị Từ Vân

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 7, 180 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 618.1

Chủ đề : 1. Âm đạo -- Điều trị. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phá thai. 4. Sản khoa. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20750
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20751 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top