loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa và ngữ dụng của lời khen, lời chê trong tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh) / Đỗ Thị Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chương, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tác giả : Đỗ Thị Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chương, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 6, 210 tờ : biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 495.9220143

Chủ đề : 1. Lời khen -- Khía cạnh xã hội. 2. Lời khen -- Thuật ngữ học. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Ngôn ngữ học xã hội. 5. Tiếng Việt -- Ngữ nghĩa học. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20743
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20744 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top