loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khuynh hướng yêu nước - cách mạng trong thơ ca Nam Bộ 1900 - 1945 / Nguyễn Văn Triều ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Tiến Dũng, Lê Ngọc Thúy

Tác giả : Nguyễn Văn Triều ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Tiến Dũng, Lê Ngọc Thúy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 262, 21 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Lòng yêu nước -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20737
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20738 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top