loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của phật giáo đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh / Thân Ngọc Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Văn Gầu

Tác giả : Thân Ngọc Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Văn Gầu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 5, 209 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 306.69430959779

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phật giáo -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Tôn giáo và văn hóa -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Đời sống tôn giáo và phong tục. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20734
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20735 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top