loading

Sách, tuyển tập

101+ ý tưởng quản lý thời gian / Alpha Books biên soạn ; Thanh Vân, Lan Hương chủ biên

Tác giả : Alpha Books biên soạn ; Thanh Vân, Lan Hương chủ biên

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 190 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046504160

Số phân loại : 650.11

Chủ đề : 1. Quản lý thời gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 274/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 275/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top