loading

Sách, tuyển tập

Chuyện trò : tản văn / Cao Huy Thuần

Tác giả : Cao Huy Thuần

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 333 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.9228408

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 03/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 04/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top