loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Investigation on low-temperature pyrolysis of pentachlorophenol-contaminated soil = 以低溫熱裂解程序降解土壤中五氯酚之硏究 / Ngo Thi Thuan

Tác giả : Ngo Thi Thuan

Nhà xuất bản : 臺彎

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : 國立中央大學

Mô tả vật lý : [3], 135 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 631.436

Chủ đề : 1. Đất nhiễm bẩn -- Luận án. 2. Dioxin -- Phân tích -- Luận án. 3. Nhiệt độ của đất -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20679
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20680 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top