loading

Luận án, luận văn

Particle models in connection with Kuramoto-Sivashinsky equation / Phung Thanh Tam

Tác giả : Phung Thanh Tam

Nhà xuất bản : Université d'Orléans

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Orléans

Mô tả vật lý : 103 tr. : minh họa màu ; 30 cm

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Giải tích số -- Luận án. 2. Luận án -- Pháp. 3. Phương trình sai phân riêng -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20672
Phục vụ đọc tại chỗ
Top