loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát triển đến năm 2020 / Phan Quốc Tấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Dũng, Đặng Ngọc Đại

Tác giả : Phan Quốc Tấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Dũng, Đặng Ngọc Đại

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Quản lý -- Tóm tắt. 2. Doanh nghiệp -- Chính sách nhà nước -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Quản lý -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20652
Phục vụ đọc tại chỗ
Top