loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người / Nguyễn Trung Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Tác giả : Nguyễn Trung Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 237, 41 tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Nhân loại -- Triết học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20644
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20645 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top