loading

Sách, tuyển tập

Xuất khẩu lao động Việt Nam thời đổi mới và hội nhập : sách chuyên khảo / Lưu Văn Hưng

Tác giả : Lưu Văn Hưng

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 326 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049005510

Số phân loại : 331.12597

Chủ đề : 1. Cung cấp lao động -- Việt Nam. 2. Thị trường lao động -- Việt Nam. 3. Việc làm -- Khía cạnh xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 4680
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top