loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chính sách thuế đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam / La Xuân Đào ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Luân

Tác giả : La Xuân Đào ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Luân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 336.2009597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Thuế -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Thuế kinh doanh -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20612
Phục vụ đọc tại chỗ
Top