loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ứng dụng kỹ thuật tế bào dòng chảy để đánh giá tồn lưu tế bào ác tính trong bệnh bạch cầu cấp / Nguyễn Phương Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Bỉnh, Bửu Mật

Tác giả : Nguyễn Phương Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Bỉnh, Bửu Mật

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 616.4

Chủ đề : 1. Bệnh bạch cầu -- Tóm tắt. 2. Huyết học -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Máu -- Bệnh -- Điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20583
Phục vụ đọc tại chỗ
Top