loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Sơn Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Trình

Tác giả : Nguyễn Sơn Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Trình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, [206] tờ : bản đồ, biểu đồ màu ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.9597

Chủ đề : 1. Hội nhập kinh tế. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Phát triển kinh tế. 4. Tri thức -- Khía cạnh kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20607
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20608 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top