loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI / Nguyễn Minh Mẫn ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Đào Minh Hồng

Tác giả : Nguyễn Minh Mẫn ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Đào Minh Hồng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [4], 258, [37] tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 333.790951

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Nguồn năng lượng -- Trung Quốc -- Khía cạnh kinh tế. 3. Phát triển năng lượng -- Trung Quốc -- Hợp tác quốc tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20598
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20599 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top